• Вече е готова електронната брошура за студентски стажове в държавната администрация

  сряда, 15 август 2012
   
   
  Като част от проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация" бе създадена електронна брошура, в която всички студенти могат да намерят подробна информация както за стажантската програма, така и за обявените позиции, и условията и начините за кандидатстване.
   
  Електронната брошура може да разгледате тук.
   
   
   
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ с бенефициент администрацията на Министерския съвет, е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011г.