• Започна форумът „Дни на кариерата“ в УНСС

  четвъртък, 03 декември 2015
  Днес, 3 декември, от 10:00 часа в Университета за национално и световно стопанство бе открит кариерния форум „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти.

  Събитието е част от серията ежегодни кариерни събития „Дни на кариерата“, организирани от JobTiger и е насочено към студентите и младите специалисти, които търсят възможности да започнат работа или да преминат на следващ етап от професионалното си развитие.

  Форумът бе открит от проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на УНСС, г-н Гълъб Донев, Зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Валентина Георгиева, Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, г-н Светлозар Петров, Управител на Джобтайгър ООД, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и г-н Денис Димитров, Председател на Студентски съвет при УНСС.

  Проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на УНСС, приветства студентите с думите “Изключително впечатляващ е броят на участниците – 72 компании, което е 20 на сто повече от миналата година. Този сериозен ръст е показател за интереса към специалистите, които обучаваме, признание за високото качество на нашата работа, на много добрата реализация на нашите випускници и на лидерските позиции на УНСС“. Г-н Гълъб Донев, Зам.-министър на труда и социалната политика, допълни с приветствие от Зам.-министър председателя и Министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин - „Не веднъж сме заявявали, че младите хора са основен приоритет на Министерство на труда и социалната политика, защото си даваме сметка, че добрите възможности са ключови за реализацията им.“

  „Доказателство за усилията ни за укрепване на връзката между държавните институции, висшето образование и работодателите са днешните „Дни на кариерата“. Днес в УНСС стартира най-мащабният български браншови кариерен форум в областта на икономиката, финансите, човешките ресурси, маркетинга и обслужването на клиенти.“ сподели доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

  Г-н Светлозар Петров, Управител на Джобтайгър ООД приветства студентите с думите „Форумът се развива година след година. Истината е, че бизнесът се интересува от младите хора. Фирмите са тук, не само за да се покажат, но и да намерят качествени служители. Възползвайте се от този шанс!“. А за финал г-н Денис Димитров, Председател на Студентски съвет при УНСС, сподели „За мен „Дни на кариерата“ е форумът, който повлия на моето развитие, тъй като това беше първото събитие, с което се запознах в началото на своето образование в УНСС. Видях как университетът и Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС работят усърдно за реализирането на всички студенти на пазара на труда“.

  Всяка година събитието се провежда при все по-засилен интерес от страна на бизнеса, като тази година 72 компании участват със свой собствен кариерен щанд и ще представят свободните си стажантски и работни позиции. През целия ден до 17:00 часа посетителите ще имат възможност да разговарят с представителите на фирмите и да обсъдят с тях възможностите за наемане на работа и бъдещото си кариерно израстване.

  Освен това, младежите ще могат да се срещнат лице в лице с някои от най-големите и утвърдени български и международни компании, като за целта могат да посетят специални практически работилници, имащи за цел да ги запознаят в детайли с работата, която ги очаква и с особеностите на пазара на труда като цяло. Тези срещи дават поле за дискусии и предоставят отговори на всички въпроси, които младите хора имат, свързани с дейността на дадена фирма.

  „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.