Стипендия JobTiger
Обща информация за стипендията

Стипендия "JobTiger" се учреди за първи път през 2004 г., като продължение на социалната политика, водена от екипа на JobTiger, в помощ на студентите и младите специалисти и тяхната професионална реализация в България.
Присъждат се една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците, след провеждане на конкурс.
В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.

Стипендии JobTiger досега:

Стипендия Jobtiger 2008/2009 г. - Лоялност към компанията – защо и до кога?
Победител
Марияна Пенева СУ "Климент Охридски", Стопанско управление
Еднократна поощрителна награда в размер на 250 лв.
Йордан Джамбазов Университет за национално и световно стопанство, Финанси
Николай Михайлов СУ "Климент Охридски", Клинична и консултативна психология
Еднократна поощрителна награда в размер на 150 лв.
Ина Коцева СУ "Климент Охридски", Международни отношения
Силвина Собаджиева Нов Български Университет, Право
Еднократна поощрителна награда в размер на 50 лв.
Симеон Петров СУ "Климент Охридски", Публичен мениджмънт и политики
Красимира Русимова Университет за национално и световно стопанство, Маркетинг
Мариета Мицева ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, Право
Пламена Илчева СУ "Климент Охридски", Японистика
Стипендия Jobtiger 2007/2008 г. - С какво (ще) ме промени работата?
Победител
Венцислава Станчева Университет за национално и световно стопанство, Финанси
Еднократна поощрителна награда в размер на 250 лв.
Елия Атанасова СУ "Св. Климент Охридски", Икономика, Социология
Лилия Моллова Университет за национално и световно стопанство, Маркетинг
Еднократна поощрителна награда в размер на 100 лв.
Даниела Пеева Университет за национално и световно стопанство, Финанси
Надежда Аргирова Университет за национално и световно стопанство, Финанси
Стела Градева СУ "Св. Климент Охридски", Икономика
Стипендия Jobtiger 2006/2007 г. - Защо съм студент?
Победител
Мирослав Милков Юруков Университет за национално и световно стопанство, магистратура, Финанси
Еднократна поощрителна награда в размер на 100 лв.
Велизар Илиев Балевски ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград, 2 курс, Педагогика на обучението по музика
Иван Цветанов Димитров Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, 4 курс, Информационни технологии
Димитър Димитров Николов СУ "Климент Охридски", 3 курс, Журналистика и масови комуникации
Предметни награди печелят
Диляна Колева Национална художествена академия - София, 4 курс
Благовеста Минчева Университет за национално и световно стопанство, 3 курс, Международни отношения
Стипендия Jobtiger 2005/2006 г. - Моята кариера в България
Победител
Мария Костова Цънцарова СУ "Климент Охридски", 1 курс, Журналистика и масови комуникации
Еднократна поощрителна награда в размер на 100 лв.
Гергана Валентинова Демирева ПУ "Паисий Хилендарски", 1 курс, Политология
Борис Кирилов Атанасов ПУ "Паисий Хилендарски", 4 курс, Международни икономически отношения
Предметни награди печелят
Ина Владимирова Владимирова СУ, 1 курс, Педагогика
Иван Емилов Венков Нов Български Университет, 1 курс, Политология
Рени Жекова Петрова Икономически университет - Варна, 4 курс, Счетоводство и контрол
Стипендия Jobtiger 2004/2005 г. - Как виждам бъдещето на JobTiger
Победител
Гергана Тодорова Вълкова Университет за национално и световно стопанство, 3 курс, МИО
Еднократна поощрителна награда в размер на 50 лв.
София Борисова Йорданова Университет за национално и световно стопанство, 2 курс, Финанси
Аниела Петрова Цветкова СУ, 4 курс, Право
Гергана Василева Милчева Университет за национално и световно стопанство, 3 курс, МИО

За повече информация: office@jobtiger.bg