Стипендия JobTiger  2004/2005
"Как виждам бъдещето на JobTiger"

Стипендия "JobTiger" се учредява за първи път тази година.
Ще се присъдят една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците, след провеждане на конкурс.
Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно.
Стипендията е за една учебна година, считано от 1 септември 2004 до 30 юни 2005г.
Стипендията се изплаща в края на всеки месец, считано от 30 септември 2004г.

Победители


Победител
Гергана Тодорова Вълкова УНСС, 3 курс, МИО Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 50 лв.
София Борисова Йорданова УНСС, 2 курс, Финанси Есе
Аниела Петрова Цветкова СУ, 4 курс, Право Есе
Гергана Василева Милчева УНСС, 3 курс, МИО Есе

Условия за участиe в конкурса

 1. В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България.
 2. Кандидатите трябва да подготвят автобиография и есе на тема “Как виждам бъдещето на JobTiger".
Необходими документи
 1. Автобиография.
  Формуляр за автобиографията можете да намерите на адреса на JobTiger, в секцията “За търсещи работа / автобиография". Регистрацията в JobTiger е безплатна.
 2. Есе на тема: "Как виждам бъдещето на JobTiger".
  Въпроси, които всеки участник трябва да разгледа в есето:
  • Мястото на Джобтайгър на българския пазар на труда;
  • Услугите на Джобтайгър за търсещи работа - предимства и недостатъци;
  • Услугите на Джобтайгър за работодатели - предимства и недостатъци (опционално);
  • От какви допълнителни услуги, свързани с професионалната си реализация, се нуждаят младите специалисти в България;
  • Бъдещето на JobTiger – има ли сайтът бъдеще и как си представяте по-нататъшното му съществуване.

Други

 1. Предоставената от всеки участник информация е конфиденциална.
 2. Есето трябва да е на български език.
 3. Есето трябва да е до 15 страници + до 5 страници приложения.
 4. Авторът на есето представя и защитава есето лично.
 5. Едно лице може да участва само с едно есе.
 6. Критериите за оценка на есетата са:
  • Реализъм и познаване на темата;
  • Полза за търсещите работа хора в България;
  • Общо впечатление от език, стил, идеи.
 7. Оценяването на есетата се извършва на четири етапа:
  • 1ви етап: Оценка на всички получени есета. Извършва се от представители на JobTiger. Определят се 15-те най-добри есета;
  • 2ри етап: Оценка на 15-те най-добри есета от независими съдии (поне двама). Изчислява се средната оценка, дадена от независимите съдии и представителите на JobTiger. Определяне на 5 финалисти;
  • 3ти етап: Финален кръг. Устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю). Определя най-добре представилия се участник.
  • 4ти етап: Подписване на договора за стипендия с най-добре представилия се участник.

Краен срок за кандидатстване

13 юли 2004г

Кандидатстване

Есета и автобиографии можете да изпращате на:
e-mail: scholarship@jobtiger.bg
или на адрес:
JobTiger / за конкурса "Как виждам бъдещето на Джобтайгър"
Ул. Шипка 3, ет.3
1504 София

За повече информация: office@jobtiger.bg