Стипендия JobTiger  2006/2007
"Защо съм студент?"

Завърши конкурсът за стипендия "Джобтайгър" 2006/2007

Победители


Победител
Мирослав Милков Юруков УНСС, магистратура, Финанси Есе
Еднократна поощрителна награда в размер на 100 лв.
Велизар Илиев Балевски ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград, втори курс, Педагогика на обучението по музика Есе
Иван Цветанов Димитров Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София, четвърти курс, Информационни технологии Есе
Димитър Димитров Николов Софийски университет "Климент Охридски", трети курс, Журналистика и масови комуникации Есе
Предметни награди печелят
Диляна Колева Национална художествена академия - София, четвърти курс Есе
Благовеста Минчева УНСС, трети курс, Международни отношения Есе

Стипендия "JobTiger" е учредена през 2004 г., като продължение на социалната политика, водена от екипа на JobTiger, в помощ на студентите и тяхната професионална реализация в България.
Стипендия се присъжда на най-добре представилите се участници в конкурс за написване на есе на социално значима тема, свързана с образованието на младите хора и възможността за професионална реализация в България.

Начало на конкурса: 30 май 2006 г.
Срок за изпращане на есетата: 1 август 2006 г.

Обща информация за стипендия "JobTiger" 2006/2007


Ще се присъдят една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците, след провеждане на конкурс. Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно.
Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2006 до 30 юни 2007г.

Условия за участиe в конкурса

 1. В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.
 2. Кандидатите трябва да подготвят есе на тема "Защо съм студент?" и автобиография. Формуляр за автобиографията може да намерите на адреса на JobTiger, в секцията “За търсещи работа / автобиография". Регистрацията в JobTiger е безплатна.

Други

 1. Предоставената от всеки участник информация е конфиденциална.
 2. Есето трябва да е на български език.
 3. Есето трябва да е до 5 страници, формат .doc.
 4. Авторът на есето представя и защитава есето лично.
 5. Едно лице може да участва само с едно есе.
 6. Критериите за оценка на есетата са:
  • Реализъм;
  • Оригиналност и творчество;
  • Общо впечатление от език, стил, идеи.


Оценяването на есетата се извършва на четири етапа:

1ви етап: Оценка на всички получени есета. Извършва се от екип от JobTiger. Определят се 10-те най-добри есета;
2ри етап: Оценка на 10-те най-добри есета от независими съдии (поне двама). Изчислява се средната оценка, дадена от независимите съдии и представителите на JobTiger. Определяне на 5 финалисти;
3ти етап: Финален кръг. Устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю). Определя се най-добре представилия се участник.
4ти етап: Подписване на договора за стипендия с най-добре представилия се участник.


Краен срок за кандидатстване

1 август 2006 г.

Кандидатстване

Есета и автобиографии можете да изпращате на:
e-mail: scholarship@jobtiger.bg
или на адрес:
JobTiger / за конкурса "Защо съм студент?"
Ул. Шипка 3, ет.3
1504 София


За повече информация: office@jobtiger.bg