Expertians
Машинен шлосер за Германия
Other Abroad, Germany
full-time

Машинен шлосер за Германия

Other Abroad, Germany full-time

Job Description

Основни отговорности:

• Обработка на детайли от неръждаема стомана: изправяне, изпиляване, пробиване, рязане, огъване, нитоване, нарязване на резба, лъскане, полиране.
• Монтаж на детайли и възли съгласно конструктивна и технологична документация.
• Поддръжка и инсталиране на машини и оборудване, работа с металорежещи и металообработващи машини.
• Познания в работата с CNC-машини и програмите Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Mazatrol и Dialog.

Във връзка със специфичния характер на работата от кандидатите се изисква: да са физически здрави; да бъдат в добро здравословно състояние; да не са осъждани. Поне комуникативни познания (А2) по немски език. (Под комуникативно ниво се разбира да умеете да водите и разбирате основен разговор, без значение дали е граматически правилно). Квалификация и опит за позицията, за която се кандидатства.
Сериозно и отговорно отношение към работата и поетите ангажименти.

Кандидатите ще работят на територията на Германия.
Работното време: 40 до 50 работни часа на седмица, обикновено по 8 часа на ден(нормална смяна от 8 до 17часа) с почивка от 30 до 60 минути.
Отпуск: 20-24 дни платен отпуск годишно.
Трудово възнаграждение – нетно месечно възнаграждение 2000-2100 евро.

Моля, изпратете CV на немски език и сертификат/квалификация (ако притежавате такивa) чрез бутона "Кандидатстване".

Няма такси за кандидатите.

За допълнителна информация може да ни посетите на:

- нашия website: www.expertians.com
- Телефоните ни за връзка : 052/60 45 85 ; 0886 832 551
- Адрес: гр.Варна, Бул. “Мария Луиза” 26 Б, ет.


Ние гарантираме конфиденциалност на всички изпратени кандидатури на нашите кандидати по смисъла на Закона за защита на личните данни ЗЗЛД.
Expertians е самостоятелна компания с номер на лиценз № 1640 / 31.10.2013 г.