Expertians
Техници на хладилно и климатично оборудване за Германия
Нюрнберг, Мюнхен, Щутгард, Германия
длъжност на пълно работно време

Техници на хладилно и климатично оборудване за Германия

Нюрнберг, Мюнхен, Щутгард, Германия длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Обслужване, сервиз и поддръжка - ремонт на хладилно оборудване и компоненти (хладилни складове, климатици, хладилна техника в заведенията за обществено хранене и хранително-вкусова промишленост, търговия и т.н.) Също така участие във възстановяването и ремоделиране на хладилните системи, полагане на тръби. Работни места има в Нюрнберг, Мюнхен, Щутгард и други градове в Германия.

Основни изисквания:

- Сертификат след регулиране на хладилната система ÖNORM EN 13313
- владеене на немски език;

Предвидено е:

Обучение за отоплителни системи, електротехника, тръбен монтаж, охлаждане, замразяване, системи за захранване, климатизация;
От значение е наличието на сертификат.
Кандидатите ще работят на територията на Германия; Работното време: 40 до 50 работни часа на седмица, обикновено по 8 часа на ден(нормална смяна от 8 до 17часа) с почивка от 30 до 60 минути.
Отпуск: 20-24 дни платен отпуск годишно.
Трудово възнаграждение – нетно месечно възнаграждение 2000-2400 евро.

Моля, изпратете CV на немски език и сертификат/квалификация чрез бутона "Кандидатстване".
Няма такси за кандидатите.

За допълнителна информация:
- Телефоните ни за връзка : 052/60 45 85 ; 0886 832 551
- Адрес: гр.Варна, Бул. “Мария Луиза” 26 Б, ет.2

Expertians е самостоятелна компания с номер на лиценз № 1640 / 31.10.2013 г.
Ние гарантираме конфиденциалност на всички изпратени кандидатури на нашите кандидати по смисъла на Закона за защита на личните данни ЗЗЛД.