Описание
Надя Кръстева
Gottlieb-Deimler-Str. 17
50226 Frechen
004922349276152
Заварчици за Германия
Bашият профил :
- монтаж и демонтаж на метални конструкции
- монтаж на елементи
- заваряване на тръби или листове - MAG, MIG, WIG
- познания в изграждането на халета и щандове

Какво предлагаме ние:
- трудов договор с тарифно заплащане според немското законодателство
- командировъчни за пътни и крартира
- добавки за нощен /извънреден и съботно-неделен труд.
- платен годишен отпуск
- съдействие за намиране на квартира
- персонална кореспонденция на български език във филиала, за който сте назначен.

Ние сме немски работодател, вие не дължите такси или комисионни.