Description
Лийз-Консулт ЕООД
Expired job posting.
Международни ТИР шофьори за Великобритания
Набираме международни ТИР шофьори за Лондонска фирма, високо заплащане, социални придобивки и възможности за професионално развитие. Кандидатите трябва да притежават опит в Западна Европа. Английски или Румънски, желателно поне на разговорно ниво

Търсим опитни и надеждни кандидати, вътрешни курсове, само Великобритания ДЕСЕН ВОЛАН. Престоят е минимум 3 месеца, 4 седмици неплатена почивка. Или 11 месеца работа и 1 месец платен отпуск

Необходими документи за започване на работа:
- Лична карта
- Шофьорска книжка кат. С+Е
- Дигитална карта за тахограф
- Професионална компетентност за водачи
- Валиден документ за психо годност

Какво предлагаме:
- самолетен билет до Лондон
- посрещане на летището и настаняване
- стабилна и дългосрочна работа
- безплатно спане на шофьорите в базата, когато не са на път
- 2000 евро нето стартова заплата, след това около 2400 евро нето
- изплащане на цялата сума за месеца до 14-то число на следващия месец
- кара се сам шофьор;
- диспонент с Български, Румънски и Английски език

Ако това предложение представлява интерес за Вас, можете да изпратите автобиография. Моля, опишете подробно професионалния си опит. Очакваме вашите документи двустранно снимани или сканирани изпратени чрез бутона "Кандидатстване".

Мирослав
0887858972
+++++++++++++++++++++++++

We recruit international ARTICULATED LORRY drivers for a London company, high salary, benefits and career opportunities. Applicants must have experience in Western Europe. English, or Romanian, or Russian, or Bulgarian languages preferably, at least on talking level

We are looking for experienced and reliable candidates, only UK internal jobs, RIGHT HAND DRIVE. Minimum contract length - 3 months and 4 weeks unpaid break. Or 11 months of work and one month paid break.

Documents needed to start work:
- ID card
- Driving license cat. C + E
- Digital tachograph card
- Professional competence for drivers
- A valid psychological fitness certificate

What we offer:
- Airplane ticket to London
- Meeting at the airport and accommodation
- Stable and long-term job
- Free accommodation for the drivers when not on the road
- 2,000 Euro net starting salary, then around 2400 euros net
- Payment of the entire salary to the 14th day of the following month
- Single driver shifts;
- Disponents English/Romanian/Bulgarian languages speaking

If this proposal is interesting to you, you can send a CV. Please describe your professional experience in details. We are expecting your documents two sides copied or scanned via Apply

Miroslav
0887858972