InterContinental Recruiting
Operations Administrative Support
София
длъжност на пълно работно време