Описание
Изи Асет Мениджмънт АД
Обявата е изтекла.
Кредитни консултанти за гр. София, район Павлово
Повече от 3500 души в 140 офиса в страната ежедневно се грижат „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да запази своето място на лидер в отпускането на малки потребителски кредити на българския пазар, чрез качествено обслужване на своите клиенти. Мисията на компанията е да изгражда дългосрочни отношения със своите служители, клиенти и партньори – отношения, основани на доверие, висок професионализъм, лична отговорност и взаимен респект. Във връзка с бързото и динамично развитие на нашата организация, търсим да назначим амбициозни, креативни и отговорни служители, като КРЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ за гр. София, район Павлово.

Вашите задачи и отговорности:
- Представяте дейността и услугите на компанията пред потенциални и настоящи клиенти
- Извършвате директни продажби на финансовите продукти на компанията
- Следите за спазването на договорните отношения от страна на клиентите

Като Кредитен консултант ВИЕ:
- Работите в утвърдена и отговорна компания, която спазва обещанията си
- Получавате последователна система за възнаграждение, осигуряваща високо стартово заплащане
- Имате индивидуално въвеждащо продуктово и търговско обучение
- Следвате ясна система за кариерно израстване

Ако ВИЕ сте:
- Организиран
- Отговорен
- Комуникативен

И Ви харесва да общувате с нови хора и да работите в отговорна компания...

...Тогава станете част от формулата за Успех на Изи Кредит като Кредитен консултант и изпратете актуална автобиография.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.