Описание
Il cosmetics
Обявата е изтекла.
Plant Manager - Elin Pelin
Светът на блясъка ви кара да трептите,
желаете да откриете тайните на грима,
светът на индустрията е ваша страст,
присъединете се тогава към нашата успешна история.

Нашата група е един от световните лидери в под изпълнението на гримове чрез дейностите си по производство на лакове за нокти, спирали за мигли, гланцове за устни...
В рамките на развитие на нашите дейности, търсим да назначим:

Мениджър фабрика (м/ж), за нашия нов обект в ЕЛИН ПЕЛИН.

Вашите задачи:

Да дефинирате и поставяте производствени цели.
Да изготвяте плановете за натовареност (количества, обеми, производствен ритъм) на различните производствени линии на фабриката, поддържайки връзка с производствения директор за Европа.
Да определяте основните признаци за успеваемост с цел оценяване доброто функциониране на производствената верига.
Да идентифицирате основните лостове на действие за оптимизиране на производството: производствен капацитет, качество, човешки ресурси.
Да предлагате краткосрочни, средносрочни или дългосрочни инвестиции за подобряване успеваемостта на производството.

Организация и управление на производството:
Да прилагате дефинираните решения по отношение организация на производството: нови процеси, нова функционална организация.
Да планирате производството, спазвайки заданията (количества, срокове, спазване на оперативните методи).
Да уведомявате производствените екипи за индивидуалните и колективни цели, касаещи стойност, качество и срокове за изпълнение, както и за правилата за вътрешен ред.
Да съблюдавате за доброто функциониране на производствената верига като цяло: производство, качество, методика, методи, снабдяване.
Да следите различните показатели за успеваемост.
Да идентифицирате недостатъците при функционирането на производството и производствените непредвидени случаи и да предоставяте решения на основните касаещи това лица: оператори, контрол по качеството, складова база и поддръжка.

Обкръжаваща среда и връзка с отделите:
Да поддържате ежедневно връзката с различните отдели, участващи в производството (качество, склад, поддръжка, екипи на смяна).
Да уведомявате екипите по производство, качество и поддръжка за постигнатите дневни резултати и да взимате заедно с тях решения в случай на специфични трудности.
В сътрудничество с човешки ресурси (местни и в Люксембург) да определяте нуждите за персонала.

Управление на планове за оптимизиране на производството:
Да анализирате функционалните нужди за инвестиционните проекти, свързани с производството.
Да участвате в различни фази на проекта: утвърждаване на техническото задание, консултиране с изпълнители или възможности на пазара, утвърждаване на избора заедно с екипите от производствената дирекция на дружеството и/или с директора на обекта, участие в развитието на избраното решение.
Да проверявате дали реализираните инвестиции и развитите проекти са добре интегрирани в производството.
Да следите еволюцията на показателите за успеваемост спрямо направените инвестиции.

Докладване на ръководството:
Да уведомявате незабавно производствения директор за Европа за всяко съществено обстоятелство в екипите (злополука, сериозна повреда, производствено закъснение, проблем в качеството).
Да докладвате относно успеваемостта на производството.
Да правите баланс и да обяснявате резултатите на производствения директор за Европа.

Вашият профил:
- Имате минимум 5 години опит в производствена единица в най-добрия случай в сферата на химията или в агрохранителната или козметична индустрия.
- Имате добри технически познания, за да можете да ориентирате екипите ни по поддръжка.
- Вие сте организиран, строг и имате усет за работа в екип.
- Умеете да комуникирате с различни събеседници (производствен екип, администрация, доставчици, ръководни контрольори) както на местно, така и на международно ниво.
- Притежавате остър аналитичен усет и можете да докажете инициативност.
- Имате опита в откриването и разработването на значим производствен обект.
- Владеете френски и/или английски език.

Ние ви предлагаме:
 Увлекателна работа на пълно работно време в силно развиващо се дружество на новия ни производствен обект в България.

 Атрактивно възнаграждение в зависимост от вашия опит.