СЛАВА 7
Business Development Manager – biometric technology, Slovakia
други в чужбина, Словакия
длъжност на пълно работно време