Description
Expired job posting.
Преподавател по теория за курсове за сладкари за гр. Варна
Център Давитоз е образователен център, предлагащ обучение по професии. Център Давитоз във Варна обявява позицията- ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ТЕОРИЯ ВЪВ ВАРНА ЗА КУРСОВЕ ЗА СЛАДКАРИ. Преподавателят ще води часове по теория по конспекти, одобрени от Министерството на Образованието и Науката. Курсовете ще са индивидуални и с групи около 4 човека и ще са във време по уговорка, удобно за курсистите и преподавателя, предимно дневна форма на обучение.

Изисквания:
- Завършено образование по специалност производство на храни и напитки, организация и управление на ресторанти, технология на хранителните продукти и други подобни специалности
- Трудов стаж по специалността

Условия на работа:
- Заплащане: 160 лв за курс от 32 астрономически часа, 5 лв/ час
- Граждански договор

Кандидатстване:
- Изпращане на автобиография чрез бутона "Кандидатсване"или на адрес Варна, бул. Владислав Варненчик 43
- На интервю в рамките на 14 дни след кандидатстване ще бъдат поканени кандидатите, отговарящи на изискванията