СЛАВА 7
Machine working specialist for Slovakia
други в чужбина, Словакия
длъжност на пълно работно време