Description
Ралица Николаева Анастасова
гр. Ямбол, ул. „Петър Парчевич” бл. 2 , вх. В, ет. 1, ап. 2 /блок между ТУБ диспансер и фото "Венера"/
046 663187
Шофьор – Стоковед /маркет за техника/ за гр. Ямбол
Удостоверение № 2049 от 31.05.2016 г. на основание чл. 28, ал. 5 от ЗНЗ, чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Описание: Приемане, подреждане и преместване на стока. Подготовка на разнос.

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Завършено Средно образование;
2. Активен шофьор – свидетелство за правоуправление категория «В»;
3. Позицията е по програма за заетост от Д „БТ”;
4. Отговорност и прецизност в работата.

Ние предлагаме:

1. Условия на труд, съобразени с българското законодателство;
2. Дневно работно време.
3. Почивни дни – събота и неделя;
4. Много добро заплащане – 900,00 лв. нетно възнаграждение.