Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Старши инспектор в Инспекторат на КОНПИ
София
длъжност на пълно работно време