БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД
Електромонтьор, подвижен железопътен състав, шлосер за гр. Силистра
Силистра
длъжност на непълно работно време

Електромонтьор, подвижен железопътен състав, шлосер за гр. Силистра

Силистра длъжност на непълно работно време

Описание на позицията

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, коятоосъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, ШЛОСЕР

Отговорности:

• Обслужва и отговаря за поддръжката на стационарна отоплителна инсталация.
• Работи по ремонта на ел.осветление, ел. отопление и охлаждане на пътническите вагони, подлага на изпитание отремонтираните възли и апарати.
• Извършва ремонти по ходовата част на вагоните.
• Извършва смяна на сработени калодки, работи по отстраняването на дефекти на преходни мехове, водна инсталация, теглични и отбивачни съоръжения.
• Познава техническите и експлоатационни изисквания, носи отговорност за качеството на извършената работа по ремонта и оборудването на вагоните.


Изисквания за заемане на длъжността

• Средно специално образование.
• Минимум 5 /пет/ години трудов стаж.
• Умения за работа в екип.
• Организираност и точност.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография (CV) с актуална снимка
• Мотивационно писмо


Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. „Цар Освободител” № 112 А, за Вагонно депо Горна Оряховица.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Месторабота: гр. Силистра