Description
Milanesio Labor Consultant LTD
Expired job posting.
Общи работници - Словения
Строителна компания търси да назначи общи работници за изграждането на индустриално съоражение-оранжерия.

Изискванията към кандидатите:
1. Образование – средно общо.
2. Професионален опит – Не се изисква предишен опит, но се счита за предимство
3. Лични качества – добро психическо здраве, оперативност, изпълнителност.


Задължения:
1. Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им от и до работни помещения и превозни средства.
2. Помага при извършване на ремонтни работи като доставя на специалистите необходимите за ремонта материали ( строителни материали, заготовки, платна, винкелно желязо, крепежни материали и инструменти и т.н. ) и подготвя площадката за извършване на ремонтната дейност.
3. Почиства складове, дворни площи и работни помещения от отпадъчни материали и брака, като ги отнася на предварително определените за това места
4. Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността, конкретно възложени му от ръководството на предприятието.


Удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България: № 2028 от 12.04.2016г