Description
Expired job posting.
Оператор на машина за гр. Стара Загора
Нашият клиент е производствена компания, която търси:

ОПЕРАТОР НА МАШИНА

Изисквания:
- Да притежава средно техническо образование;
- Да има най–малко 1 година стаж;
- Готовност за работа на смени;

Задължения:
- Пряко подчинен на началник производството;
- Познаване и спазване на: инструкциите за пускане и спиране на машината, за извършване на дребни ремонти; производствените ордери; използваните материали и добавки; правилника за вътрешния ред; изискванията за безопасни и хигиенни условия на труд; да може да работи с ролетка,микрометър,калкулатор;

Компанията предлага:
- Много добри условия на труд и финансово възнаграждение;

При проявен интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Лиценз 1612, валиден до 2018г.