Description
Solo Human Resources Consulting
Expired job posting.
Търговец на медицински изделия и консумативи
Нашият клиент е национална представена компания в сферата на изработването и продажбата на специализирани медицински изделия, която търси за Стара Загора:

Търговец на медицински изделия и консумативи

Изисквания:
- Подходящо образование;
- Опит на подобна позиция: минимум 5 години;
- Шофьорска книжка: категория B;
- Владеенето на западен език (английски или немски): предимство;
- Добра компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет;
- Готовност за чести командировки;
- Умение за работа в екип;
- Организираност и умение за самостоятелно планиране на работния ден;
- Комуникативност, съпричастност, чувство за такт при работа със специални клиенти;
- Инициативност;

Вашите задължения ще бъдат да:
- организирате на срещи с настоящи и бъдещи клиенти в поверения ви регион;
- изготвяте и представяте периодичен отчет за дейността си в региона;
- доставяте необходимите медицински изделия на клиентите на компанията в установения срок и вид;

Фирмата предлага:
- Много добро заплащане;
- работа в екип от професионалисти;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;