Solo Human Resources Consulting
Сервизен инженер за ремонт на автомобили, Стара Загора
Stara Zagora
full-time

Сервизен инженер за ремонт на автомобили, Стара Загора

Stara Zagora full-time

Job Description

Нашият клиент е новосъздадена и иновативна компания в областта на автомобилната индустрия, която търси за работа по проект, който ще стартира от месец февруари 2017 г.


Сервизен инженер за ремонт на автомобили


ИЗИСКВАНИЯ:

1.Образование – Висше, средно общо или средно-специално, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност.
2.Професионален опит – над две години трудов стаж по специалността.
3.Лични качества – сръчност, оперативност, изпълнителност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Монтаж и демонтаж на двигатели с ДВГ
2.Търси решения на сложни конструктивни решения
3.Монтира и демонтира компоненти от ходовата част
4.Работи върху ел.системата на автомобилите
5.Участва в тестове и проби
6.Заварява и боядисва
7.Работи върху поверените задачи от ивженерите

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Носи отговорност за съхранението и правилната експлоатация на повереното му имущество – техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата му.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автомобил.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- много добро трудово възнаграждение;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон.

Лиценз 1612, валиден до 2018г.