Solo Human Resources Consulting
Сервизен инженер за ремонт на автомобили, Стара Загора
Стара Загора
длъжност на пълно работно време

Сервизен инженер за ремонт на автомобили, Стара Загора

Стара Загора длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Нашият клиент е новосъздадена и иновативна компания в областта на автомобилната индустрия, която търси за работа по проект, който ще стартира от месец февруари 2017 г.


Сервизен инженер за ремонт на автомобили


ИЗИСКВАНИЯ:

1.Образование – Висше, средно общо или средно-специално, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност.
2.Професионален опит – над две години трудов стаж по специалността.
3.Лични качества – сръчност, оперативност, изпълнителност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Монтаж и демонтаж на двигатели с ДВГ
2.Търси решения на сложни конструктивни решения
3.Монтира и демонтира компоненти от ходовата част
4.Работи върху ел.системата на автомобилите
5.Участва в тестове и проби
6.Заварява и боядисва
7.Работи върху поверените задачи от ивженерите

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Носи отговорност за съхранението и правилната експлоатация на повереното му имущество – техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата му.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автомобил.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- много добро трудово възнаграждение;
- обучение и развитие;
- дългосрочни трудови взаимоотношения;
- фирмен автомобил, телефон.

Лиценз 1612, валиден до 2018г.