Описание
Unimasters Logistics SCS Ltd
Обявата е изтекла.
Стажант - международен автомобилен транспорт
Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД e един от лидерите на българския пазар в областта на организирането и превоза на товари по въздух, море и суша. Във връзка с разширяването на своята дейност, компанията за поредна година реализира стажантска програма с цел набирането на млади и амбициозни кандидати, които да подпомогнем в първите стъпки в кариерата им.

Като част от тази програма обявяваме свободни позиции за:

СТАЖАНТ – МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

УСПЕШНИТЕ КАНДИДАТИ СА:

• Студенти, завършили трeти или по-горен курс по специалност в областта на икономиката, стопанското управление, транспорта или логистиката
• Владеещи много добре английски и/или немски език.
• С отлична компютърна грамотност - МS Office
• Екипни играчи с отлични комуникативни умения и силно желание за развитие.

СТАЖАНТСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧВА:

• Задачи по координиране на заявки на клиенти, ползващи услуги по автомобилна спедиция
• Комуникация с международни и местни партньори на компанията
• Работа със специализиран софтуер
• Участие в реалния бизнес на съвременна компания с развита корпоративна култура и високи стандарти.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Шестмесечен платен стаж с възможност за гъвкаво работно време, съобразено с учебния план на стажантите
• Усъвършенстване чрез практика на знанията и уменията
• Работа в екип от признати професионалисти в бранша
• При добро представяне, предложение за постоянен трудов ангажимент като младши специалист в края на стажа.

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, моля, кандидатствайте чрез изпращане на автобиография и придружително писмо не по-късно от 15.12.2016 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Уверяваме ви, че ще бъде спазвана пълна конфиденциалност на кандидатурите и спазване на изискванията на ЗЗЛД във всеки един етап от конкурса.