Описание
Обявата е изтекла.
Инженер качество за гр. Пазарджик
Trenkwalder – лидер в областта на човешките ресурси, с повече от 300 офиса в 17 европейски държави, търси за свой клиент – международна компания, която разработва и произвежда високотехнологични продукти за автомобилната индустрия – отговорна и мотивирана личност за следната позиция:

Инженер качество

Основни задължения и отговорности:
- Подготвя информация и документация за представяне при вътрешни и външни одити;
- Решава проблеми (вътрешни/външни/) чрез метода 8D;
- Сътрудничи при изясняване на причините за дефекти и предприема действия по тяхното коригиране;
- Отговаря за постигане на целите за качество и ако е необходимо извършва анализ на причините и определя коригиращи действия;
- Оценява SPS контролни карти и проверява, въведените измервания;
- Проверява и предлага актуализации FMEA;
- Предприема действия за осигуряване на качеството и информира ръководителите при необходимост;
- Подготвя, съгласува и съхранява необходимата документация при провеждането на вътрешни и външни одити;
- Създава и поддържа контролни планове и контролни карти.

Изисквания към кандидатите:

- Висше техническо образование;
- Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документация;
- Английски език на работно ниво – писмено и говоримо;
- Опит на подобна позиция е задължителен;
- Организационни и презентационни умения;
- Способност за взимане на решения и последователност;
- Компютърна грамотност - MS Office и/или опит с други софтуерни продукти;
- Точност, внимание и отговорност към поставените задачи;
- Добри умения за работа в екип.

Нашият клиент предлага:

- Възможност да бъдете част от Немска холдингова компания;
- Участие в професионални и мотивационни обучения;
- Възможност за професионално развитие и лична изява;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Отлични условия и среда на работа в екип от професионалисти;
- Съвременен подход и отношение към служителите;
- Модерна материално техническа база.


Ако смятате, че вие сте целеустремени и с желание за изграждане на кариера в международна компания, ако търсите ново предизвикателство, кандидатствайте по обявата, като изпратите актуално CV и снимка.
Личните Ви данни са защитени съгласно ЗЗЛД.
Регистрация в МТСП №1681 от 04.02.2014 валидна до 04.02.2019.