Описание
Агенция Анонс 2011 ЕООД
Обявата е изтекла.
Ръководител на екип във фабрика за рециклиране на отпадъци - Англия
Англия, Ръководител екип
Фабрика за рециклиране на отпадъци

Задължения:

- ръководи екип производство, непрекъснато следи за безопасността, производството и качеството задавани от Старшия Мениджмънт;
- следи всички операции да се извършват по начин, който напълно отговаря на здравния стандарт, стандарта за безопасност, следи за качеството и опазване на околната среда, незабвно отчита всички нарушения на член на управителния екип;
- подпомага сигурността, качеството, производителността и рентабилността като дава предложения и участва в работата на екипа;
- при необходимост , работи с оборудване;
- наясно е с методите на работа;
- Помага обучението и развитието на екипите, работейки като инструктор и ръководител;
- Води отчет за правилното съхраняване на стоката и съответните досиета са поддържани точно.

Изисква се:

- Кандидатът да е способен лидер (ръководител), с развити технически и организационни умения;
- Да е успешен във воденето на технологичен процес в преработващата промишленост;
- Минимум двегодишен опит на сходна позиция;
- Да има работни познания за здравето и безопасността на работа;
- Познания на Стандартите за опазване на околната среда;
- Отлични комуникационни способности - писмен и говорим английски език;
- Отлична компютърна грамотност;
- Да има добри познания по QA системите (19001) и да може да демонстрира опит при ръководенето на QA изискванията;
- Да притежава свидетелство и опит за управление на мотокар.

Предлага се:

- заплащане по договаряне в зависимост опита, нивото на език и личните уменията;
- работно време на 12 часови смени;
- безплатна квартира за първата седмица и помощ в намиране на постоянна квартира след това;
- настаняване веднага;
- постоянен договор.

За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
Международни програми.

Лиценз за посредническа дейност 1427 валиден до 09.04.2017 год.