Описание
SBC Global Services Limited
Обявата е изтекла.
Финансов счетоводител
СБК Юръп Техникъл Съпорт ЕООД предлага гъвкави клауд-базирани ИТ инфраструктурни решения за Европейските си бизнес клиенти. За офиса си в София търсим високо ефективни кандидати, които могат да работят под напрежение и да следват ясно поставените цели.

Компанията търси да назначи:
ФИНАНСОВ СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Изготвя финансово-счетоводната документация съобразно действащото законодателство, международните стандарти и всички нормативни изисквания;
• Управлява, организира и контролира счетоводната дейност на фирмата;
• Следи и анализира финансовите резултати и своевременно осигурява на ръководството финансово-счетоводна информация;
• Консултира и подпомага дейността на ръководството при вземане на управленски решения;
• Консултира и подпомага дейността на фирмата при разработване на финансово-счетоводни софтуерни решения;
• Контролира паричните средства, материалните запаси, нематериалните активи, банкови сметки и задължения за плащане;
• Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Висше икономическо образование (Счетоводство и контрол / Финанси);
• Минимум 3 години релевантен опит;
• Отлично познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурително законодателство;
• Отлична компютърна грамотност;
• Наличие на опит в ИТ сектора се счита за предимство.


Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на български или английски език чрез бутона „Кандидатстване”.