СЛАВА 7
Медицински сестри и акушери/ки за Англия
други в чужбина, Великобритания
длъжност на пълно работно време