Description
Пластимо АД
Expired job posting.
Товарач за Самоков
Фирма "Пластимо" АД, търси да назначи на постоянен трудов договор отговорна, прецизна и организирана личност за извършването на товаро-разтоварна дейност.

Основни трудови задължения:

• Да товари и разтоварва продукция, суровини и материали.
• Да участва в зареждането на цеховете със суровини и материали.
• Да участва в товарене на отпадъци при извозването им от района на Дружеството.
• Да участва в почистването на района на Дружеството.
• Да участва в подреждането на складовите помещения.
• Да участва в товаро-разтоварната дейност при ремонт на сградите и помещенията на Дружеството.
• Да спазва санитарно-хигиенните изисквания и правилата за ППО и ОТ.

Основни отговорности:

• Отговаря за качественото изпълнение на възложената работа.
• Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара, продукция и материалите, които пренася.
• Носи имуществена отговорност съгласно КТ и отговорност за неспазване на инструкции по ОТ и ППО.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Средно или основно образование

Специални знания и умения:

Трябва да познава:

• правила за извършване на товаро-разтоварна дейност и изисквания при пренасяне на готовата продукция и материалите;
• изискванията при складиране на материалите /отпадъците/;
• да познава ПВТР на Дружеството;
• да познава правилата за ППО и ОТ.

Личностни изисквания:

• Дисциплинираност: Следва стриктно трудовите си задължения и не проявява своеволия.
• Изпълнява точно и според разписаните процедури трудовите си задължения.
• Да предлага идеи за подобряване организацията на работа, на екипа в който работи, като ги споделя с прекия си ръководител.
• Използва работното си време само за изпълнение на поставените цели и задачи.
• Изпълнителност: Изпълнява поставените му задачи.
• Изпълнява качествено всички поставени му задачи.
• Отговорност: Изпълнява задълженията си и поставените задачи активно и с желание за постигане на отлични резултати.
• Не чака допълнителни указания при изпълнение на рутинни задължения.
• Постигнатите резултатите от извършените дейности могат да се определят като успешни.
• Не избягва и не прехвърля извънредно възникнали задачи на колегите си.
• Умения За Работа В Екип: Работи ефективно и взема активно участие, проявявайки толерантност към членовете на екипа.
• При изпълнения на задачите съдейства на съекипниците си.
• Споделя знания и опит.
• Демонстрира уважение към възгледите и мнението на колегите си.

Фирмата предлага:

• Динамична работна среда
• Работа във фирма, която е водещ български
• производител в сектора
• Коректно заплащане
• Нормални работни условия
• Ваучери за храна
• Дългосрочни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор

За да кандидатствате за тази позиция, моля изпратете своето СV и актуална снимка чрез бутона "Кандидатстване".
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност по ЗЗЛД.