Описание
Пластимо АД
Обявата е изтекла.
Машинен оператор, металообработващи машини, Самоков
Фирма „ПЛАСТИМО” АД търси да назначи на постоянен трудов договор отговорна, прецизна и организирана личност в инструментално-ремонтния цех на фирмата за работа с металообработващи машини.

Основни трудови задължения:

• Настройване на всички видове универсални и специализирани металообработващи машини.
• Поддържане в изправно състояние и на необходимото техническо равнище металообработващите машини и приспособления към тях.
• Извършване в срок и качествено, съгласно план-графика на ремонти, технически прегледи и изпитания на оборудването.
• Изработване на резервни части и детайли необходими за ремонта на машините, съоръженията и оборудването.
• Участва в настройването на машините и съоръженията в цеха след ремонт или престой по технически причини.
• Извършва цялостно, организационно обслужване на работното място.

Основни отговорности:

• Отговаря за правилното използване на оборудването.
• Отговаря за изработването на детайлите като подбира най- добрия режим на работа.
• Носи отговорност за разхищения, неправомерно и нецелесъобразно използване на материалите.
• Отговаря за качеството на изработените детайли.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Средно–специално техническо образование.

Специални знания и умения:

Трябва да познава:

• техническото устройство на металообработващите машини.
• инструкциите за безопасност за работа с оборудването и ППО.
• да може да изработва всякакви детайли по чертеж според възможностите на машините и БДС ЕN.

Личностни изисквания:

1.Отговорност: Изпълнява задълженията си и поставените задачи активно и с желание за постигане на отлични резултати.
- Не чака допълнителни указания при изпълнение на рутинни задължения.
- Постигнатите резултатите от извършените дейности могат да се определят като успешни.
- Не избягва и не прехвърля извънредно възникнали задачи на колегите си.
2.Прецизност: Изпълнява поставените задачи с точност и внимание към детайлите:
- Придържа се стриктно към поставените изисквания и условия.
- Стреми се към най-пълно постигане на добри резултати.
3.Дисциплинираност: Следва стриктно трудовите си задължения и не проявява своеволия.
- Изпълнява точно и според разписаните процедури трудовите си задължения.
- Използва работното си време само за изпълнение на поставените цели и задачи.
4.Организираност: Планира и разпределя ефективно работното време с цел изпълнение на трудовите си задължения в поставените срокове и постигане на високо качество на изпълнение.
- Спазва крайните срокове при изпълнение на задачите.
- Не полага извънреден труд поради лошо разпределяне на ежедневните задачи.
- Задълженията си изпълнява качествено.

Фирмата предлага:

• Динамична работна среда
• Работа във фирма, която е водещ български производител в сектора
• Коректно заплащане
• Нормални работни условия
• Ваучери за храна
• Дългосрочни трудови взаимоотношения – постоянен трудов договор

За да кандидатствате за тази позиция, моля изпратете своето СV и актуална снимка чрез бутона "Кандидатстване".
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност по ЗЗЛД.