Description
Пластимо АД
Expired job posting.
Монтажник за Самоков
Фирма „ПЛАСТИМО” АД търси да назначи в строително-монтажното производство на фирмата отговорна и с умения за работа в екип личност.

Основни трудови задължения:

o Изпълнение на строително-монтажни работи :
- Получаване на строителните материали и тяхното правилно съхранение
- Заготовка на материалите.
- Подготовка на монтажната площадка.
- Монтаж на елементи и материали.
- Почистване на строителната площадка.
o Икономично използване на материалите /съобразно работния процес/.
o Предаване извършените СМР без рекламации на клиента.
o Спазване стриктно правилата по ТБТ и ППО.
o Опазване на околната среда.

Основни отговорности:

• Преценява качеството и проверява количеството на получените материали.
• При конструктивни изменения – изисква проект от инженер – конструктора .
• Качествено изпълнение на монтажа на сглобяеми сгради и на довършителни работи.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Средно образование.

Специални знания и умения:

Трябва да познава:

• правилата за извършване на монтаж на панели;
• реда и изисквания за работа със строителни машини и съоръжения;
• инструкциите за безопасна работа с оборудването и за противопожарна охрана.

Личностни изисквания:

1. Умения За Работа В Екип: Работи ефективно и взема активно участие, проявявайки толерантност към членовете на екипа.
• При изпълнения на задачите съдейства на съекипниците си.
• Споделя знания и опит.
• Демонстрира уважение към възгледите и мнението на колегите си.
1. Отговорност: Изпълнява задълженията си и поставените задачи активно и с желание за постигане на отлични резултати.
• Не чака допълнителни указания при изпълнение на рутинни задължения.
• Постигнатите резултатите от извършените дейности могат да се определят като успешни.
• Не избягва и не прехвърля извънредно възникнали задачи на колегите си.
2. Прецизност: Изпълнява поставените задачи с точност и внимание към детайлите:
• Придържа се стриктно към поставените изисквания и условия.
• Стреми се към най-пълно постигане на добри резултати.
3. Дисциплинираност: Следва стриктно трудовите си задължения и не проявява своеволия.
• Изпълнява точно и според разписаните процедури трудовите си задължения.
• Използва работното си време само за изпълнение на поставените цели и задачи.
4. Организираност : Планира и разпределя ефективно работното време с цел изпълнение на трудовите си задължения в поставените срокове и постигане на високо качество на изпълнение.
• Спазва крайните срокове при изпълнение на задачите.
• Не полага извънреден труд поради лошо разпределяне на ежедневните задачи.
• Задълженията си изпълнява качествено.

Фирмата предлага:

• Динамична работна среда
• Работа във фирма, която е водещ български производител в сектора
• Коректно заплащане
• Нормални работни условия
• Ваучери за храна
• Дългосрочни трудови взаимоотношения – постоянен трудов договор

За да кандидатствате за тази позиция, моля изпратете своето СV и актуална снимка чрез бутона "Кандидатстване".
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност по ЗЗЛД.