Description
Софийски Университет Св. Кл. Охридски
Expired job posting.
Физик
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи: Физик

Катедра Обща физика към физическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" търси да назначи физик за поддържане и развитие на учебните лаборатории към катедрата.

Катедрата, като звено на университета, предоставя всички възможности за професионално и академично развитие.

Изисквания към кандидата:

Професионална квалификация: физик.
Образование: висше - магистър или бакалавър.

Лични качества:

- лоялност, коректност, умение да работи в екип;
- желание за усъвършенстване на специализираните познания в професионалната област;
- технически умения /способност да извършва елементарни ремонти на електронна и механична апаратура - установки за лабораторните практикуми/;
- добра компютърна грамотност;
- способността да използва английски език е предимство.

За контакти:

Доц. В. Вълчев, тел. 02 8161 610

Срок за кандидатстване:11.08.2017

Условия на труд: Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

Необходими документи: Автобиография с актуална снимка, Мотивационно писмо.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.