Description
Фондация Институт Отворено Общество - София
Expired job posting.
Кариерен консултант
Институт Отворено Общество – София в партньорство с Централно-европейския университет и фондация „Аутономия“ (Унгария) работи по изпълнението на социално-иновационна програма за младежи от уязвими общности. Основната цел е да се създадат условия за достъп до заетост в частния сектор за хора до 35 г., завършили средно или висше образование.

ДЛЪЖНОСТ: Кариерен консултант (по заместване)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Висше образование в областите: „Човешки ресурси“, „Психология“, „Консултиране“, „Бизнес администрация“, управленски или друга подходящи специалности;
• Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо), както и умения за работа с приложенията на MS Office
• Отлични комуникативни, аналитични и фасилитаторски умения, както и опит в изготвянето на доклади и отчети;
• Умения за предоставяне на насоки за професионално развитие и обучения в меки умения за участниците в програмата;
• Познаване на услугите за студентско консултиране и кариерно ориентиране;
• Поне 3 години опит с уязвими групи, консултиране, управление на екип, управление на програми или проекти;
• Опит в работата с млади професионалисти от уязвими групи е предимство;
• Умения за работа и ефективно взаимодействие с ромски общности и компании от частния сектор;
• Разбиране и подкрепа при работа с младежи от различен социален, икономически или етнически произход.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

• Участва в подбора на участници и наблюдава процеса на кандидатстване
• Определя нуждите от повишаване на уменията на участниците
• Идентифицира пропуски в уменията на участниците, изисквани за кандидатстване по конкретни позиции и подпомага преодоляването им
• Разработва и координира план за кариерно консултиране на участниците в програмата
• Поддържа и обновява информационна база за кариерния статус на участниците
• Събира информация за налични възможности за платен стаж и работа, и я предоставя на участниците в програмата
• Планира, управлява и изпълнява обучения, свързани с кариерното развитие на участниците - индивидуално или групово
• Наставлява и консултира всеки от участниците в програмата
• Планира, организира и изпълнява регулярни социални дейности за участниците в програмата и бизнес компании, и изгражда мрежа за обмяна на опит и знание
• Помага и окуражава участниците да създават мрежа от професионални контакти
• Поддържа комуникация и наблюдава кариерното развитие на участниците

Работно място: Обявената позиция се помещава в офиса на Фондация „Институт Отворено Общество – София“. Предвиждат се чести пътувания в страната.

Кандидатстване: Кандидатите трябва да изпратят подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутона "Кандидатстване" преди 01.09.2017. След крайния срок Институтът ще покани за разговор кандидатите, определени след предварителна селекция по документи.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност, според българското законодателство за работа с лични и чувствителни данни.