Description
ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА ЕООД
Expired job posting.
Настройчик-оператори на CNC-машини за Дряново
Търсим Настройчик-оператори на CNC-машини за Дряново

Задължения

- Настройва и работи с металообработващи машини с цифрово управление "MAZAK"/"HERMLE";
- Самостоятелно комплектова необходимите режещи инструменти, съгласно последователността на операциите, определена в техническата документация;
- Извършва настройка на режещите инструменти и приспособления (извън машината и на машината);
- Разчита управляващи програми и ги вкарва в машината;
- Проиграва новосъздадени управляващи програми (съвместно с програмист/технолог);
- Следи състоянието на режещите инструменти и своевременно ги подменя, като извършва последващо настройване и необходимата корекция;
- Извършва измервания с контролно-измервателни уреди и инструменти, осигуряващи точност на измерването до 0,001 мм (работа с калибри);
- Свободно борави с техническа и конструктивна документация;
- Следи поведението на инструментите и взема своевременно мерки за предотвратяване на евентуални аварии и злополуки;
- Следи нивото на охлаждащите, смазочните и хидравличните масла и организира тяхното доливане.

При интерес, моля изпратете своята автобиография чрез бутона "Кандидатстване" или се обадете на посочените телефони.