Description
Строително - предприемачески Холдинг ЕООД
Expired job posting.
Технически сътрудник
"Строително-предприемачески холдинг" ЕООД е една от най-големите строителни компании в България, лидер в екологичното и инфраструктурното строителство. Холдингът е основан през 2002 г. Компанията разполага с целия набор от механизация и съоръжения, необходими за реализирането на широк кръг от строителни проекти. Освен екологичното и инфраструктурно строителство, холдингът е специализиран и във високото строителство при изграждането на административни, жилищни и бизнес сгради и хотелски комплекси. Бързото и стабилно развитие на дружеството се дължи на кадровия потенциал от висококвалифицирани мениджъри и служители, както и на модерната производствено-техническа база.
За офиса си в град София обявяваме свободна позиция за :

Технически сътрудник

Описание на длъжността:
- ежедневна комуникация с бизнес партньори по телефон и електронна поща;
- водене на кореспонденция с останалите офиси на компанията;
- посрещане на гости по време на бизнес срещи;
- извършване на експресни преводи от и на технически английски език;
- организиране на куриерски услуги;
- осигуряване постоянна наличност от канцеларски материали;
- обработка, систематизиране и архивиране на информация

Изисквания към кандидата:
- опит на същата или сходна позиция минимум 3 години;
- владеене на английски език на високо бизнес ниво – минимум ниво С1;
- завършено висше образование – минимум степен Бакалавър;
- компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet;
- организационни умения ;
- умения за работа в екип ;
- умения за работа под напрежение;
- инициативност;
- приятна визия;
- сериозно отношение към работата;
- амбициозност;
- лоялност.

Фирмата предлага:
- постоянна работа на пълен работен ден;
- приятна работна атмосфера;
- динамична среда;
- работа в млад екип от специалисти;
- работа в голяма, строителна компания;
- конкурентно заплащане.

За кандидатстване изпращайте:
- CV - европейски формат;
- мотивационно писмо;
- снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Изпратените документи за кандидатстване ще се разглеждат в пълна поверителност в съответствие със ЗЗЛД.