Description
Изи Асет Мениджмънт АД
Expired job posting.
Мениджър развитие регионален офис Стражица
Повече от 4000 души в над 160 офиса в страната ежедневно се грижат "ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да запази своето място на лидер в отпускането на малки потребителски кредити на българския пазар, чрез качествено обслужване на своите клиенти. Мисията на компанията е да изгражда дългосрочни отношения със своите служители, клиенти и партньори – отношения, основани на доверие, висок професионализъм, лична отговорност и взаимен респект.
Във връзка с развитието на нашата организация, търсим амбициозен, креативен и отговорен служител за позицията МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ за гр. Стражица, регионален офис Стражица.

Вашите отговорности:

- Развивате и разширявате пазарната ниша, търсите алтернативни канали за дистрибуция и реклама;
- Осъществявате подбор и обучение на екип от Кредитни Консултанти;
- Разпределяте, съдействате и контролирате изпълнението на поставените цели на управляваните Кредитни Консултанти.

Нашите изисквания:

- Подходящо образование;
- Опит в директните продажби ще се счита за предимство;
- Умения за работа в екип и даване на обратна връзка;
- Мотивираща и отговорна личност, ориентирана към постигането на високи резултати;
- Личен автомобил.

Ние предлагаме:

- Възможност за обучение и повишаване на квалификацията;
- Трудов договор и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
- Възможности за дългосрочно професионално развитие.

Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, ако за Вас доброто управление се корени в новите идеи, очакваме подробна автобиография и актуална снимка.

Моля, отбелязвайте Ref.№ на позицията, за която кандидатствате.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати