Description
БАЛАНС-М ЕООД
Expired job posting.
Главен счетоводител
Трудови задължения:

- Текущо счетоводно отчитане, съставяне и обработка на първични счетоводни документи, съставяне на документи, във връзка с назначаване и прекратяване на взаимоотношенията със служители, ТРЗ, месечни декларации образец 1 и 6, месечни декларации по ЗДДС;
- Изготвяне и представяне на отчети, справки и декларации пред регулаторни органи, НАП, НОИ и др.;
- Изготвяне на финансови отчети на клиенти;
- Изготвяне на официални отчети и справки за клиенти;
- Оказване счетоводни услуги на клиенти;
- Контролира и проверява работата на оперативните счетоводители;
- Текуща комуникация с клиенти.

Компанията предлага:

- Атрактивно заплащане;
- Работа в центъра на София;
- Работа с млад и динамичен екип;
- Разширяване на личните и професионални контакти;
- Възможност за израстване в личен и професионален план;
- Усъвършенстване в практиката.

Изисквания към кандидата:

- Икономическа специалност - “Счетоводство и контрол”, “Финанси” или „Финансов контрол”;
- Професионален опит и стаж в областта на одита или счетоводството поне 7 години;
- Добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство ;
- Добро познаване на МСФО;
- Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Готовност за поемане на отговорност.

Предимства:

- Компютърна грамотност - много добро познаване функциите на EXCEL;
- Умения за работа в екип, комуникативност, организираност.

Ако предложението ни е предзвикало интереса Ви, моля, изпратете своята кандидатура чрез бутона по-долу.