Description
Хени България ЕООД
Expired job posting.
Счетоводител / Buchhalter за Елин Пелин
Изисквания:

Висше образование- Финанси, Счетоводство и контрол, или друга икономическа специалност;
Доказан опит на подобна позиция- минимум 5 г.;
Познаване на нормативното законодателство и националните и международни счетоводни стандарти;
Много добри компютърни умения за работа в MS Office ;
Познаване на ERP системата за управление на счетоводните и финансови процеси - SAP;
Опит в изготвяне на финансови справки, анализи и управленско счетоводство за клиенти на компанията;
Владеене на немски и/или английски език е предимство;
Отговорност , аналитичност, прецизност, високо ниво на организация, умения за работа в екип;

Отговорности:

Организира и контролира счетоводната дейност, съгласно изискванията на законодателството и вътрешните правила на компанията;
Изготвя и контролира годишния бюджет на компанията;
Изготвя месечни и годишни отчети с необходимите приложения;
Следи плащанията и финансовите процеси, оптимизира разходите;
Подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания;
Своевременно осигурява финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление;
Осъвременява, контролира и изпълнява счетоводните практики в съответствие с промените в действащото законодателство;
Ръководи и контролира дейността по своевременното изготвяне на месечните възнаграждения на персонала, плащане на вноските към бюджета, съгласно действащото законодателство;
Активно участва в преминаването на по-висока версия на ERP системата за управление на счетоводните и финансови процеси - SAP;

Условия:

Възможност за професионална реализация в стабилна компания с утвърдени правила и стандарти на работа;
Отлична работна атмосфера и условия на труд;
Трудов договор и реални осигуровки;
Стартово възнаграждение-2000лв.(нето)