Заедно в час
Учител/Участник в програма "Заедно в час"
Pleven, Plovdiv, Razgrad, Sofia, Sofia Region
full-time

Учител/Участник в програма "Заедно в час"

Pleven, Plovdiv, Razgrad, Sofia, Sofia Region full-time

Job Description

Мисията на Заедно в час е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да бъдат учители за две години, за да да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

Заедно в час ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. Едновременно с това участниците в програмата ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество. За да кандидатствате за участие в програмата не е необходимо да имате учителска правоспособност.

Като участник в програма Заедно в час вие получавате:

• обучение по международния модел „Преподавай като лидер” (Teaching as leadership) и преминаване през цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;
• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв);
• двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
• ежемесечен допълнителен финансов стимул от Заедно в час за работата към програмата;
• постоянна подкрепа и продължаващо обучение от екипа и партньорите на Заедно в час;
• контакти с международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
• възможности да придобиете умения и контакти за успешна реализация в частния или обществен сектор, собствен предприемачески проект, както и за бъдещо академично развитие след завършване на програмата;
• осъществяване на летен проект или стаж между двете години;
• възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование до 15 септември 2018 г.
• да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
• да сте силно мотивирани да съдействате за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование;
• да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;
• да владеете български език;

Заедно в час е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Предстоящ краен срок за приемане на кандидатури за участие - 20.01.2018г.

Кандидатурите се разглеждат по реда на подаването им, така че по-ранното кандидатстване е силно препоръчително.