Societe Generale Expressbank
Специалист Кредитни инструменти – Индивидуални клиенти - Варна
Varna
full-time

Специалист Кредитни инструменти – Индивидуални клиенти - Варна

Varna full-time

Job Description

В Societe Generale Експерсбанк ние помагаме на над 500 000 клиенти да осъществят своите финансови планове като се стремим да им предоставяме гъвкави, достъпни и качествени продукти и услуги. За да изпълним тази мисия, ние разчитаме на нашите над 1500 служители, ценим индивидуалния принос на всеки един и инвестираме в развитието на хората.

Ние успяваме заедно и сме обединени от екипен дух, стремеж към иновации, отговорност и ангажираност.


За отдел "Глобални услуги и операции" в Централно управление - Варна търсим
Специалист Кредитни инструменти – Индивидуални клиенти.

Отговорности:
■ Извършва анализ и контрол, изготвя документи за кредити и обезпечения по кредити на индивидуални клиенти съгласно договорни и нормативни изисквания.
■ Регистрира, осчетоводява и администрира одобрени кредити на индивдуални клиенти.
■ Изготвя необходимите документи, при промяна в условията на действащи кредити и подновяването на обезпечения.
■ Отговаря за коректното администриране на обслужваните кредити, обезпечения и застраховки.
■ Изготвя вътрешнобанкови справки във връзка с дейността, както и уведомления по искане на клиента.

Изисквания:
■ Висше икономическо образование – бакалавър/магистър по счетоводство/финанси.
■ Опит в сферата на счетоводството (в банка е предимство).
■ Добро ниво на английски език.
■ Отлична компютърна грамотност (MS Office).
■ Аналитични способности, прецизност и точност.
■ Комуникативни способности и умения за работа в екип.
■ Ангажираност и самоинициативност, гъвкавост и възможност за адаптиране към динамично променлива среда.

Ние предлагаме:
■ Възможност да работите за финансова институция с водещи позиции на пазара в България;
■ Мотивиращо заплащане и допълнителни бонуси;
■ Програми за обучение - вътрешни и външни, международни и локални, онлайн програми или участие в семинари и конференции;
■ Кариерно развитие - възможност за израстване в йерархията или придобиване на знания в друга сфера чрез функционална мобилност;
■ Приятна работна атмосфера и работа в екип от професионалисти;
■ Възможност да черпите опит от международните практики на групата;
■ Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване; ваучери за храна; допълнителни дни платен годишен отпуск; преференциални условия при ползване на банковите продукти; и други).Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси, кандидатствате като изпратете подробна автобиография.Ще се свържем само с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.