ТРАВЕЛУКС ООД
Офис асистент в транспортна фирма
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
*
*}