Описание
Intersnack Bulgaria EOOD
Обявата е изтекла.
Мениджър „Слънчогледови и Тиквени Семена"
Ръководи, координира и контролира процеса по отглеждане, окачекствявание и доставка на слънчогледови и тиквени семена, необходими за производствената дейност на Интерснак България.


* Цялостно ръководи процеса за избор на производители на семена в страната;
* Участва в изготвянето и сключването на договори за отглеждане на слънчогледови и тиквени семена;
* Управлява процеса на вземане на регулярни проби от слънчогледовите и тиквените полета;
* Контролира начина на отглеждане/култивиране на семената;
* Координира и контролира процеса по приемане на семената в складовете на компанията;
* Отговаря за правилното съхранение на продукцията.
Компанията предлага
* Работа в млад и амбициозен екип в утвърдена международна компания - лидер на пазара;
* Възможност за обучение и професионално развитие;
* Отлично възнаграждение, обвързано с резултатите.
Изисквания към кандидата
* Висше икономическо образование – препоръчително е специалност „Аграрна икономика;
* Опит в сферата на агрономството - минимум 2 години;
* Търговски нюх;
* Умения за водене на преговори;
* Организационни умения;
* Отлична компютърна грамотност (MS Office пакет);
* Отлично владеене на английски език;
* Готовност за продължителни пътувания в страната.
Компютърни сертификати
Microsoft Office Specialists (MOS)
Специалност
Агрономство