Description
Райфайзенбанк (България) АД
Expired job posting.
IT Help Desk оператор
IT Help Desk оператор

Изисквания към кандидатите:

- Образование в областта на ИТ;
- Високо ниво на компютърна грамотност (MS Windows и MS Office), общи познания по езици за програмиране, бази данни и хардуер;
- Много добри комуникативни умения;
- Писмен и говорим английски език;
- Оперативност, бърза реакция, аналитично мислене, коректност, учтивост;
- Опит в обслужване и работа с клиенти е предимство.

Отговорности:

- Отговаря на обаждания/запитвания, касаещи ИТ услуги, по телефон, e-mail или специализиране система за управление на инциденти;
- Оказва първо ниво ИТ поддръжка на клиентите на Банката, ползващи електронни услуги;
- Оказва първо ниво поддръжка на служителите на Банката по въпроси, свързани с банковите информационни системи, комуникации, хардуер и общи ИТ въпроси;
- Регистрира сервизни заявки и инциденти в специализирана Хелпдеск система;
- Разрешава регистрирани сервизни заявки или проследява процеса по разрешаване на регистрирани инциденти, пренасочени към второ ниво на помощ.