Описание
Автомеханик
Търси се човек за авторемонтни дейности.
Опит и интерес в сферата са предимство.

Моля за подробни автобиографии, с упоменати точно какви дейности и процеси са извършвани.
Сервизът е утвърден и предлага отлично възнаграждение и условия на труд.