Описание
Инас Трейдинг ООД
Обявата е изтекла.
Автомеханик
Търси се човек за авторемонтни дейности.
Опит и интерес във сферата са предимство.

Моля за подробни автобиографии, с упоменати точно какви дейности и процеси са извършвани.
Сервизът е утвърден и предлага отлично възнаграждение и условия на труд.