Инас Трейдинг ООД
Автомеханик
София
длъжност на пълно работно време

Автомеханик

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търси се човек за авторемонтни дейности.
Опит и интерес в сферата са предимство.

Моля за подробни автобиографии, с упоменати точно какви дейности и процеси са извършвани.
Сервизът е утвърден и предлага отлично възнаграждение и условия на труд.