Новорегистрирани търсещи работа
Спрямо септември 2009 – ръст с 14 %.
Спрямо октомври 2008 – ръст с 1 %.

Новорегистрирани работодатели
Спрямо септември 2009 – спад с 10 %.
Спрямо октомври 2008 – спад с 50 %.

Публикувани обяви
Спрямо септември 2009 – увеличение с 12 %.
Спрямо октомври 2008 – спад с 23 %.

Статистиката е направена по данни от www.jobtiger.bg.

Ще продължим да публикуваме статистика всеки месец, с цел да следим промените и тенденциите на пазара на труда.