Лидл България ЕООД & КО. КД

Компания

С над 110 магазина в 51 града и повече от 4000 служители Лидл България заема своето място сред водещите търговски вериги в страната. В Lidl следваме принципи, които са гаранция за успех всеки ден и навсякъде – практичност, гъвкавост и приветливост. Ние залагаме на опростените структури и се концентрираме върху важните неща.

За дванадесет години присъствие на българския пазар, освен като водеща търговска верига, Lidl се наложи и като желан партньор, социално-отговорна компания и предпочитан работодател.

За това говорят редицата награди, проведените през годините социално-отговорни кампании и най-вече положителното отношение, силната мотивация и ангажираност на нашите служители. Именно те помагат за утвърждаването на позицията ни като предпочитано място за пазаруване.

С развитието на компанията в България се откриват нови работни места в централата на фирмата, нейните регионални офиси, логистични центрове и филиалите в страната.

Обяви

Дейност

Като водеща верига в България и в световен план, в Лидл България осъзнаваме ролята, която имаме при утвърждаването на ясни, прозрачни и ефективни бизнес практики и отношения.

Сред корпоративните принципи, които следваме, са:

  • Удовлетвореността на клиента ръководи нашите действия.
  • Превъзхождащо конкурентно съотношение между цена и качество определя нашата пазарна позиция.
  • Бързи решения и опростени работни процедури гарантират нашия успех.
  • В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и се отнасяме с грижа към околната среда.
  • Коректността към всеки в компанията е наша повеля.
  • Ние се уважаваме, подкрепяме и насърчаваме взаимно.
  • Ние работим със силен екип – осигурени са подходяща приемственост и заместване във всяка работна област.

Ефективното и вдъхновяващо управление е наша основна задача в ежедневната работа. То не се случва „между другото“, а е наш приоритет.

Всичко за нашите ценности, визия и принципи може да прочетете на https://jobs.lidl.bg.

Допълнителни придобивки

Корпоративна култура

Нашите служители допринасят за успеха на Lidl всеки ден. Затова постоянно инвестираме в тяхното обучение и развитие. В Lidl всеки получава необходимата подкрепа по пътя на своето професионално и личностно израстване. Кариерното развитие е резултат от целенасочена стратегия, насочена към всички групи служители спрямо тяхната позиция, ниво в организационната структура и стремеж за развитие. Много от нашите мениджъри са се реализирали успешно, като са започнали своя кариерен път от стартови позиции и са се развили до ръководни роли в компанията.

Разбирането ни за отговорност и устойчиво развитие е залегнало в нашия бизнес модел. Инвестираме в каузи и политики, които оставят положителна следа и правят живота ни по-добър. Така с всяко свое действие заявяваме своя ангажимент към нашето по-добро утре. Стремим се към непрекъснато подобряване на качеството, ефективността и постигането на устойчивост при всеки един процес, на всяко едно ниво. За нас е важно да правим бизнес по отговорен и устойчив начин, с грижа към служителите, околната среда и обществото. Нашата социално отговорна политика фокусираме върху пет основни сфери: продукти, служители, бизнес партньори, околна среда и местни общности. За всяка една от тези групи прилагаме конкретни мерки на регионално и глобално ниво.

Екип

Офис

Офис снимки

Офис удобства и придобивки

Работно пространство

Кандидатстване

Пълна информация за свободните позиции в компанията и стъпките в процеса на подбор може да научите на сайта ни https://jobs.lidl.bg. В специална рубрика на него са посочени съвети и добри практики при кандидатстване за работа - от изготвянето на CV до подготовката за интервю.

Интервю

Първата стъпка преди да се присъедините към екипа на Lidl е да кандидатствате по отворена позиция на кариерния ни сайт https://jobs.lidl.bg.

Ако Вашият профил съответства на изискванията за длъжността, ще Ви поканим на телефонно интервю, по време на което ще поговорим за Вашите мотивация, умения и опит и ще Ви разкажем повече за позицията, за която кандидатствате.

Ако това интервю премине успешно, ще Ви поканим на лично интервю. На него ще се срещнете с колеги от отдела/магазина, за който кандидатствате. Ще Ви разкажем и какво предлага Lidl като работодател на своите служители. Кратка практическа задача ще ни покаже Вашите възможности да се справите в определени ситуации от работното ежедневие на колегите.

Служителите споделят

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner