КИНГ ТРОНИК ООД

Компания

„Кинг Троник” ООД предлага пълен цикъл от дейности, включващи целия процес от анализ, консултации и изготвяне на проект за даден обект, до изграждането на най-оптимална система съобразена с характеристиките на обекта, изискванията на клиента. 

Фирма „Кинг Троник” ООД е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, системи за контрол на достъп и работно време, автоматизирани бариерни паркинг и портални системи, GPS системи. 

Благодарение на своята развойна и иноваторска дейност фирмата създава, развива внедрява и поддържа системи за отдаване на велосипеди под наем, модули за сервизиране на велосипеди, велогаражи и други информационни и управляващи технически средства.

Фирма „Кинг Троник”ООД почти не използва външни услуги и подизпълнители, което до голяма степен гарантира доброто качество на изпълнение за даден проект. Качеството е гарантирано и от това, че дълги години фирмата работи с едни и същи много добри доставчици на техника. А доставчиците от своя страна със своето качество и асортимент дават възможност на екипа ни за бързо прилагане на иновативни идеи.

Благодарение на един отлично подготвен екип с иновативно мислене и ентусиазъм качеството на работа и обслужване през изминалите години определено са дали своя принос. А с течение на времето екипа ни изгради работен процес, който ни гарантира високо качество и успешно финализиране на всеки проект.

JobTiger Banner