РЕКЛАМНО ИЗДАНИЕ
на форум „Национални дни на кариерата” 2012 - Добра Кариера, Добър Живот
 
Форум „Национални дни на кариерата” 2012 ще бъде придружен от малка книжка с интересна и полезна за студентите информация. Всяка компания, независимо дали участва във форума, има възможността да публикува свои материали или да рекламира на страниците й.

Съдържание
  • Полезна информация за студенти, която могат да използват през периода на цялото си обучение;
  • Съвети и практики при търсене и кандидатстване за работа и стаж;
  • Актуални стажантски програми;
  • Най-популярните професии за студенти.
Характеристики на изданието
  • Формат: 150x110 мм, 96 страници;
  • Цветност: 4 + 4;
  • Тираж: 10 000.
Разпространение
  • Период: 13 март 2012г. - 4 април 2012г;
  • Градове: София, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Пловдив, Бургас.
Цени за реклама

Рекламните материали се разполагат на вътрешна дясна страница в специализираното издание на „Национални дни на кариерата” 2012.
Размер на рекламното каре - 150x110 мм.
За фирмите-участници в „Национални дни на кариерата” 2012, както и за работодателите, използващи услугата „Employer Branding” в JobTiger, е предвидена отстъпка.

Цени
 
Kомпании без щанд 600 лв.
Участници в „Национални дни на кариерата” 2012 500 лв.

При закупуване на рекламна страница получавате отстъпка от услугата „Employer Branding”
 
За едногодишен абонамент за услугата „Employer Branding” получавате отстъпка: 300 лв. отстъпка от обявената цена
За шестмесечен абонамент за услугата „Employer Branding” получавате отстъпка: 200 лв. отстъпка от обявената цена
Всички цени са без включено ДДС.

Технически изисквания

Формат на файловете за печат: .eps.


За допълнителна информация:
Елеонора Тодорова
T: (+359) 2 49180 22
F: (+359) 2 94 33 886
М: (+359) 884 505 609
Е: eleonora@jobtiger.bg