ЕлНет ООД
Софийска област www.elnet-bg.com между 5 и 10 служителя

ЕлНет ООД е търговско дружество, предлагащо електропродукти със специализирано приложение. Фирмата е създадена през 2005 г. от млади и висококвалифицирани професионалисти. Главният офис, складова база и шоурум се намират в гр. Ихтиман. Фирмата има и офиси в гр. София и гр. Бургас.

Основните направления на търговска дейност на ЕлНет ООД са:
o    Аварийно осветление  
o    Взривобезопасни електропродукти за потенциално експлозивна атмосфера
o    Акустични и оптични сигнални съоръжения
o    Осветители за обществени и индустриални сгради

HRW 2019