Advertising Agency Babel Communications Ltd.

10 - 20 служителя

Бабел Комюникейшънс ООД е рекламна агенция за пълно рекламно обслужване, създадена през есента на 2005 год. като филиал на румънската рекламна агенция Babel Communications.
Рекламна агенция Бабел Комюникейшънс е специализирана в предлагането на услуги предимно в строителния бранш, обхващащ не само строителните материали, но и всичко свързано със строителството – машини, съоръжения, недвижими имоти и др.
Екипът на агенцията се състои от специалисти с богат опит в осъществяването на интегрирани маркетингови комуникации.
Основните дейности на агенцията са свързани с:
• медийна реклама – планиране и купуване, следене и анализ на конкуренцията;
• създаване на творчески концепции;
• директен маркетинг;
• организиране на промоции и демонстрации в търговската мрежа;
• event management – корпоративни и промоционални събития;
• организиране на участия в панаири и изложения;
• производство на рекламни материали.

Zaplatomer.bg